Kirbud

kirp


Täiskasvanud kirbud elunevad parasiitidena püsisoojastel loomadel, eriti imetajatel, aga samuti ka lindudel. Kuigi erinevad kirbuliigid eelistavad peremehena mingit konkreetset looma- või linnuliiki, ei ole neil reeglina kindlat peremees-objekti ja nad võivad oma peremehe puudumisel elutsemiseks valida ka teisi liike. Pigem valivad nad elukohta kui peremeest. Täiskasvanud kirp võib toituda erinevate loomade verest, aga vastsete arenguks on veretüübist olulisemad peremehe elutingimused

Peamine kirbuleviku põhjustaja on kassikirp, järgnevad mitmed linnu- ja loomakirbu liigid. Pulex irritans on praegusel ajal väiksem levikupõhjustaja.

Kassikirbu (Ctenocephalides felis) suurem levik on seletatav kasside kui lemmikloomade arvu suurenemisega ja asjaoluga, et nende magamiskohti piisava põhjalikkusega ei korrastata. Samuti mõjub kirbuvastsete arengule soodsalt vaipkatete kasutamine, keskkütte levik jällegi loob soodsa temperatuuri.

Kirbutõrje korraldamisel on väga tähtis silmas pidada, et kirpude koguasukonnast on alati ainult 10% täiskasvanud valmikuid ja 90% noorvormid (munad, vastsed, nukud). Seega on iga loomalt leitud kirbu taga umbes 9 noorvormi korteri põrandal ja mööblil.

Tulemuslik kirbutõrje tuleb suunata parasiidi kõigi arenemisjärkude (muna, vastne, nukk, valmik) vastu nii peremeeslooma kehal kui ka looma (kassi, koera) lähemas ümbruses. Ainult koerte ja kasside ravimisega saab hävitada kirbuvalmikud loomade karvastikus. Sellega on võimalik olukorda lühiajaliselt leevendada, kuid õige pea nakatuvad loomad oma ümbrusest uuesti.Kui kahtlustate, et Teil võib olla probleeme kirpudega, helistage 5151614 või täitke alljärgnev vorm, et saaksime Teiega ise ühendust võtta!